Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie miasta Bydgoszcz oraz powiatów: bydgoskiego, chełmińskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego oraz pozostałych jednostek samorządu terytorialnego woj. kujawsko-pomorskiego za wyjątkiem powiatu grudziądzkiego;

• Max kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 250.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;

• Okres poręczenia: max do 5 lat (okres spłaty kredytu, wydłużony o 3 miesiące);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna z góry za cały okres poręczenia od kwoty poręczenia - od 0,43%; Fundusz nie pobiera opłaty za rozpatrzenia wniosku o poręczenie;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
 

drukuj