Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5884 3,6629
CZK 0,1581 0,1732
EUR 4,0455 4,4278
GBP 4,5212 4,9506
USD 3,4293 3,7530
zobacz pełne notowanie

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę albo oddział/filię na terenie województwa mazowieckiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;

• Max kwota: (max 70% kwoty kredytu/pożyczki)
1 000 000 PLN w przypadku jednostkowego poręczenia do kredytów obrotowych
2 000 000 PLN w przypadku jednostkowego poręczenia do kredytów inwestycyjnych;

• Okres poręczenia: max do 5 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia - od minimum 1,6%; a w ramach projektu RPO WM – prowizja od minimum 0,5%;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
 

drukuj