Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Jesteś deweloperem, rozpocząłeś sprzedaż realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego
po 29 kwietnia 2012 roku – masz obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Ten rachunek stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy:
- jeśli przedsięwzięcie deweloperskie ma zostać sfinansowane ze środków wpłacanych przez nabywców proponujemy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
- przy finansowaniu przedsięwzięcia deweloperskiego ze środków własnych polecamy zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Podstawowe korzyści:
• korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek
• możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji
• pełna kontrola wypłat przez Bank:
- Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własność lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
- Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego
• wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z:
- postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
- masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
- z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną

W celu założenia rachunku w SGB-Banku S.A. – odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą.

drukuj