Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;

• Max kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 600.000 zł (200,000 w ramach inicjatywy JEREMIE) i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;

• Okres poręczenia: max do 8 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 30 dni);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia - od minimum 0,6%; w ramach inicjatywy JEREMIE – prowizja 0,0%, ponoszona jedynie opłata za rozpatrzenie wniosku o poręczenie – 90 zł;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

drukuj