Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6534 3,7299
CZK 0,1588 0,1689
EUR 4,1626 4,3777
GBP 4,7439 4,9778
USD 3,5049 3,6805
zobacz pełne notowanie

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

• Max kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 800.000 zł i 80% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;

• Okres poręczenia: max do 63 miesięcy (poręczenie jest terminowe i jest udzielane na okres spłaty kredytu lub pożyczki wydłużony maksymalnie do 3 miesiące na czas realizacji innych zabezpieczeń przez Bank);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja jednorazowa, płatna po podpisaniu umowy poręczenia - od 0,5% w zależności od okresu poręczenia;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

drukuj