Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5731 3,6467
CZK 0,1581 0,1732
EUR 4,0215 4,4017
GBP 4,5062 4,9340
USD 3,3768 3,6961
zobacz pełne notowanie

Aktualności

08.03 2013

Kolejna edycja ogólnopolskiego programu „Na Własne Konto” przy udziale Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie już po raz drugi aktywnie uczestniczył w projekcie „Na Własne Konto”, organizowanym przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego, realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja, we współpracy ze specjalistami, głównie ze Szkoły Głównej Handlowej i przy udziale banków spółdzielczych zrzeszonych m.in. w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

więcej

07.03 2013

Jublileusz 100-lecia Banku Spółdzielczego w Chodzieży

Bank Spółdzielczy w Chodzieży obchodził 4 marca 2013 r. Jubileusz 100-lecia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala w Chodzieskim Domu Kultury, na której świętowano tę wyjątkową rocznicę, w obecności znamienitych gości m.in. posłów Adama Szejnfelda i Romualda Ajchlera, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Danuty Kowalczyk, Prezesów zaprzyjaźnionych z Bankiem banków spółdzielczych, przedstawicieli samorządów i instytucji finansowych i kulturalnych, klientów oraz wielu przyjaciół Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

więcej

04.03 2013

SGB-Bank S.A. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odnośnie uruchomienia gwarancji de minimis

Dzisiaj w obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami umowy, które inaugurują rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

01.03 2013

Porozumienie BPS - SGB o wspólnej promocji bankowości spółdzielczej w Polsce

28 lutego 2013 roku w Lądku Zdroju Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A. podpisały porozumienie mające na celu wspólne promowanie sektora banków spółdzielczych w Polsce. Porozumienie podpisali Prezesi obu banków zrzeszających. Obecni byli także Przewodniczący Rad Nadzorczych i Członkowie Rad Zrzeszeń, odpowiedzialni za nadzór nad działaniami promocyjnymi.

więcej

28.02 2013

Prestiżowe godło promocyjne "Bank przyjazny dla Przedsiębiorców" dla Pomorskiego BS w Świdwinie

Kapituła XIV edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw przyznała Pomorskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Świdwinie Godło Promocyjne „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.

więcej

21.02 2013

SGB partnerem produkcji filmu Syberiada Polska

Uroczysta premiera „Syberiady polskiej” miała miejsce 18 lutego b.r. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Wśród zaproszonych gości poza twórcami filmu i osobistościami ze świata kultury obecni byli przedstawiciele sponsorów m.in. Zarząd SGB - Banku S.A. jak również liczni przedstawiciele Banków Spółdzielczych.

więcej

21.02 2013

Spotkanie poświęcone instrumentom poręczeniowo – gwarancyjnym w Domu Polonii w Pułtusku

W dniu 18 lutego 2013 r. miało miejsce kolejne spotkanie z Bankami Spółdzielczymi mające na celu zaprezentowanie aktualności rynkowych w zakresie rynku poręczeń i gwarancji, domów energooszczędnych i instrumentów finansowych wspierających MŚP. W spotkaniu uczestniczyli Prezesi Banków Spółdzielczych z północnej części Mazowsza oraz z woj. podlaskiego, a gościny udzieliła ziemia pułtuska.

więcej

21.02 2013

Muzeum Gombrowicza podsumowało rok

Podczas spotkania Przyjaciół Muzeum Witolda Gombrowicza, które odbyło się 15 lutego, podziękowanie za wspieranie działalności muzeum odebrała Danuta Kowalczyk, prezes zarządu SBG Banku S.A.

więcej

14.02 2013

"KDBS Bank Mecenasem nie tylko Twoich finansów!"

W sobotę, 9 lutego 2013 r., KDBS Bank zaprosił swoich klientów, partnerów biznesowych i przedstawicieli społeczności lokalnych do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na widowisko teatralne „Nowy Don Kichot”.

więcej

14.02 2013

„Jakość Roku Srebro” dla SGB-Banku S.A.

SGB-Bank S.A. otrzymał tytuły „Jakość Roku Srebro” oraz ,,Jakość Roku 2012” w kategorii „Produkt” za Lokatę SGB w konkursie organizowanym przez redakcję „Biznes Raport”.

więcej

Strona: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

drukuj