Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Aktualności

Ubankowiony rolnik – ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika” 2017

Agencja Martin&Jacob opublikowała wyniki drugiej edycji rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika”. Badanie przeprowadzono w styczniu br. wśród 1200 rolników wykorzystujących produkty bankowe na potrzeby własnych gospodarstw. Zrealizowano je metodą ilościową, techniką CAWI. Ocenie poddano 12 banków, które posiadają w swej ofercie produkty dedykowane rolnikom. Z pierwotnego zbioru 5000 ankiet zebranych w panelu internetowym, reprezentatywnym ze względu na kategorię wielkości gospodarstwa oraz lokalizację w przestrzeni kraju, losowo dobrano 12 stuosobowych grup rolników, wskazujących 1 z 12 ocenianych banków, jako swój bank główny. Ranking, opiera się na ocenach wystawionych w obrębie tych grup.
bank_najlepszy_dla_rolnika.JPG

Tegoroczny ranking jest bardziej szczegółowy aniżeli w roku ubiegłym, w którym wszystkie Banki Spółdzielcze oceniano łącznie. Choć banki spółdzielcze, z racji swojego doświadczenia w branży AGRO, cieszą się dużym zaufaniem wśród rolników, to należy mieć na uwadze, iż są to jednak odrębne podmioty. W związku z tym, w tegorocznym rankingu podane są osobno oceny wyliczone dla kluczowych grup zrzeszających Banki Spółdzielcze: SGB Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Grupy BPS.


Do pierwszej trójki rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” 2017 wchodzą:
 1. BGŻ PNB Paribas
 2. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa
 3. Grupa BPS


Tak samo jak w roku poprzednim, badani rolnicy oceniali wybrane banki w zakresie 26 cech tworzących 4 wymiary ewaluacji. Pierwszy oceniany obszar dotyczył oferty bankowej, w której skład wchodziły takie elementy jak:
 • dostępność kredytów preferencyjnych;
 • liczba produktów bankowych (kredyty, lokaty);
 • maksymalna wysokość kredytów;
 • warunki spłaty kredytów;
 • czasochłonność rozpatrywania wniosków kredytowych;
 • wymagane zabezpieczenia;
 • wysokość oprocentowania;
 • wysokość prowizji i opłat;
 • możliwość darmowego wypłacania ze wszystkich bankomatów;
 • możliwość realizowania przelewów przez Internet;
 • wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych/kontrahentów.

W tym rankingu, pierwsze trzy miejsca zajęły:
 1. BGŻ BNP Paribas
 2. Bank Zachodni WBK
 3. mBank


Drugi oceniany obszar dotyczył jakości obsługi i takich jej elementów jak:
 • kompetencje bankowe doradców;
 • dyskrecja obsługi;
 • wiedza rolnicza doradców bankowych;
 • szybkość obsługi;
 • indywidualne podejście do klienta (obsługa dostosowana do potrzeb);
 • prosta i zrozumiała komunikacja;
 • dostępność informacji o ofercie banku.

W tym obszarze, najwyżej ocenione zostały:
 1. BGŻ BNP Paribas
 2. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa
 3. BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.


Trzeci czynnik, jaki został poddany ocenie, to warunki lokalowe, zatem:
 • dostępność/liczba placówek banku;
 • liczba miejsc parkingowych dla klientów;
 • odległość placówek bankowych od miejsc zamieszkania;
 • obecność stanowisk do obsługi segmentu AGRO.

W tej kategorii, wśród najwyżej ocenionych znalazły się:
 1. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa
 2. BGŻ BNP Paribas
 3. Bank Zachodni WBK


Ostatnim ocenianym obszarem była opinia o banku (image), w skład którego wchodziły następujące elementy:
 • bogate doświadczenie banku przy obsłudze klientów z branży AGRO;
 • zaufanie do banku i znajomość branży AGRO przez doradców bankowych;
 • długa tradycja banku związana z branżą AGRO.

Najwyżej ocenione zostały:
 1. BGŻ BNP Paribas
 2. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa
 3. BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Banki mocno związane z sektorem rolnym, tak samo jak w roku poprzednim, są oceniane najwyżej. Reasumując, tegoroczny ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika”, aż w trzech obszarach z czterech, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa znalazła się w pierwszej trójce. Świadczy to o zachowaniu wypracowanej przez lata przewagi, jaką SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa posiada nad innymi bankami w rozumieniu potrzeb biznesu rolnego. Warto na koniec podkreślić, iż w kategorii warunków lokalowych, SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa jest liderem.

drukuj