Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7132 3,7891
CZK 0,1616 0,1719
EUR 4,2054 4,4221
GBP 4,8132 5,0493
USD 3,6509 3,8331
zobacz pełne notowanie

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.


Korzyści:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci za Ciebie do 20% kwoty kredytu;
 • możesz opóźnić spłatę kapitału;
 • korzystnie sfinansujesz zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.


Jakie dokumenty będą potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca
 • dokumenty statutowe firmy 
 • dokumenty finansowe świadczące o posiadaniu zdolności kredytowej. 

dodatkowo:
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
  • oryginał audytu energetycznego
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

drukuj