Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Kredyt technologiczny z premią BGK


Kredyt technologiczny
Kredyt na realizację inwestycji technologicznej częściowo spłacany w formie premii technologicznej wypłacanej przez BGK ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dla kogo?
Kredyt technologiczny udzielany jest mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.
Definicja MŚP

Na co?
Kredyt technologiczny przeznaczony jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu innowacji technologicznych, które mogą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych własnych lub nabywanych w ramach projektu. Innowacja ma umożliwić wytwarzanie towarów, procesów lub usług nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych w naszym kraju.

Premia
Premia wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu. Maksymalna wysokość premii wynosi 6 mln zł.

Ważne informacje
  • Kredyt technologiczny jest udzielany maksymalnie do wysokości 75% proc. kosztów kwalifikowanych projektu (25% kosztów kwalifikowanych stanowi udokumentowany wkład własny).
  • Dokumentacja konkursowa niezbędna przy ubieganiu się o premię technologiczną udostępniona jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego - link.
  • Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK.
  • Kredyt udzielany jest wyłącznie w złotych.
  • Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na podstawie decyzji w sprawie oprocentowania kredytów złotowych inwestycyjnych dla klientów banku.
  • Opłaty i prowizje stosowane jak przy kredycie inwestycyjnym – pobierane zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe”.

Wzory wniosków kredytowych: Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu


FE_POIR_poziom_pl_1_rgb.png

drukuj