Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7012 3,7769
CZK 0,1598 0,1749
EUR 4,1203 4,5107
GBP 4,6973 5,1434
USD 3,5332 3,8667
zobacz pełne notowanie

Limit kredytowy na cele obrotowe

  • przyznawany na 36 miesięcy
  • może zostać wykorzystany przez klienta na produkty różnorodne lub tego samego rodzaju
  • o strukturze jego wykorzystania decyduje klient, wykorzystując swobodę i łatwość w doborze instrumentów finansowania bieżącej działalności
  • zabezpieczeniem przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe jest jeden pakiet zabezpieczeń
  • udostępnienie produktu w ramach przyznanego limitu odbywa się dynamicznie, bez konieczności badania każdorazowo zdolności kredytowej

drukuj