Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5004 3,5732
CZK 0,1609 0,1713
EUR 4,1251 4,3392
GBP 4,7368 4,9680
USD 3,3937 3,5631
zobacz pełne notowanie

Limit kredytowy na cele obrotowe

  • przyznawany na 36 miesięcy
  • może zostać wykorzystany przez klienta na produkty różnorodne lub tego samego rodzaju
  • o strukturze jego wykorzystania decyduje klient, wykorzystując swobodę i łatwość w doborze instrumentów finansowania bieżącej działalności
  • zabezpieczeniem przyznanego limitu kredytowego na cele obrotowe jest jeden pakiet zabezpieczeń
  • udostępnienie produktu w ramach przyznanego limitu odbywa się dynamicznie, bez konieczności badania każdorazowo zdolności kredytowej

drukuj