Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7012 3,7769
CZK 0,1598 0,1749
EUR 4,1203 4,5107
GBP 4,6973 5,1434
USD 3,5332 3,8667
zobacz pełne notowanie

Biznes Cesja


Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością - budynki, budowle i inne środki trwałe oraz środki obrotowe, a także nakłady inwestycyjne, odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim, których źródłem jest odpowiedzialność deliktowa w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości (odpowiedzialność deliktowa)

Dla kogo przeznaczony jest produkt?


Osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.

Korzyści
  • ochrona interesu majątkowego
  • ochrona mienia
  • możliwość zabezpieczenia kredytu
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe
  • oferta również dla jednostek samorządowych

drukuj