Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,4505 3,5221
CZK 0,1569 0,1719
EUR 3,9828 4,3603
GBP 4,5491 4,9809
USD 3,2437 3,5508
zobacz pełne notowanie

Życie Komfort

Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest ponoszenie przez Towarzystwo ryzyka zajścia wypadku ubezpieczeniowego w postaci:
 • śmierci Ubezpieczonego (Pakiet 1),
 • śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (Pakiet 2)
 • śmierci ubezpieczonego, trwałej i całkowitej niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, poważnego zachorowania Ubezpieczonego (Pakiet 3)

Dodatkowo
 • śmierci dziecka lub współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (Pakiet bliscy)
 • utraty pracy (Pakiet - ryzyko utraty pracy)
 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie, śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej (Pakiet Agro)

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Klientów indywidualnych w wieku 18-85 (pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej np. kredytu, pożyczki itp.) - w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 w pozostałych przypadkach; spółek prawa handlowego zawierających umowy zadłużeniowe.

Korzyści
 • bezpieczeństwo dla Ciebie i Twoich bliskich – zabezpiecza spłatę kredytu
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • bezpieczeństwo od zaraz – możliwość jednoczesnego zawarcia umowy np. kredytu i ubezpieczenia
 • możliwość wyboru rodzaju sumy ubezpieczenia na: stałą sumę ubezpieczenia lub kredytową sumę ubezpieczenia
 • łatwe zawarcie umowy ubezpieczenia

drukuj