Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Usługi skarbowe

Transakcje wymiany walut z natychmiastową dostawą waluty

SGB-Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji
 • ustalenie daty rozliczenia transakcji – najpóźniej dwa dni robocze (SPOT) od dnia zawarcia transakcji
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji
 • możliwość uzyskania indywidualnie negocjowanych kursów walutowych
 • transakcje realizowane dla walut publikowanych w tabeli kursowej Banku

Przeznaczenie produktu

Natychmiastowa transakcja wymiany walut to produkt skierowany do wszystkich firm, których działalność wiąże się z dokonywaniem/ otrzymywaniem płatności w walucie obcej


Zarządzanie ryzykiem walutowym - transakcje FORWARD, SWAP WALUTOWY

SGB-Bank oferuje:

 • kupno lub sprzedaż waluty po kursie ustalanym w chwili zawierania transakcji na ustaloną daty rozliczenia transakcji – nie później niż12 miesięcy
 • transakcje realizowane dla EUR, USD, GBP
 • zawieranie transakcji bez dodatkowych kosztów i prowizji

Przeznaczenie produktu

Transakcja pochodne dla firm prowadzących wymianę handlową z zagranicą oraz rozliczających się z kontrahentami w złotówkach, dla których poziom generowanych kosztów lub przychodów jest zależny od poziomu kursu walutowego.

Transakcje podlegają regulacjom MiFID


Dokumenty zawierające kluczową informację


Inwestowanie nadwyżek - lokaty terminowe SKARB, papiery wartościowe poza rynkiem regulowanym

SGB-Bank oferuje:

 • lokaty terminowe negocjowane, oparta na stawce rynku międzybankowego z terminem do 12 miesięcy ze stałym oprocentowaniem z kapitalizacją odsetek po okresie umownym;
 • automatyczne lokowanie nadwyżek z rachunku w lokacie jednodniowej
 • obligacje komunalne i komercyjne na rynku wtórnym (transakcje podlegają regulacjom MiFID

Przeznaczenie produktu

Produkty przeznaczone dla klientów dysponujących nadwyżkami inwestycyjnymi, zainteresowanych indywidualnym dopasowaniem oferty banku do swoich potrzeb.Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy Departamentu Skarbu

numery telefonów: 61 8562 531; 61 8562 482; 61 8562 408; 61 8562 331; 61 6312 129

drukuj