Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

MasterCard

 

 

Karta przedpłacona MasterCard to międzynarodowa karta płatnicza, za pomocą której można dokonywać w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty (w tym transakcje Internetowe)
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty

Cechy produktu:

 • Kartą można dokonywać operacji
  • płatności bezgotówkowych:
   • w punktach handlowo-usługowych – bezpośrednie potwierdzenie dokonania transakcji poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN

Uwaga: karta jest płaska (nieembosowana), co oznacza, iż musi być użyta w chwili dokonywania transakcji w terminalu POS (urządzenie elektroniczne umożliwiające przeprowadzenie transakcji)

     • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (operacje na odległość tzw. operacje typu mail order/telephone order – MOTO)
     • przy zakupach dokonanych przez Internet (operacje na odległość)
     • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
   • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS oraz w bankomatach obcych banków
   • wypłaty gotówki w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych

Uwaga: przy dokonywaniu wypłaty gotówki w kasach obcych i za granicą pobierana jest prowizja określona procentowo od kwoty wypłaty

 • Karta przedpłacona MasterCard funkcjonuje po dokonaniu wpłaty/przelewu na Rachunek karty
 • Operacje mogą być dokonywane ww. kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty (każda karta funkcjonuje w oparciu o odrębny Rachunek karty)
 • Konto, do którego wydano kartę obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu wpływu operacji do Banku
 • Karta wydawana jest dla osób fizycznych

Uwaga: Posiadaczem karty może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat

 • Posiadacz karty może nabyć kartę dla siebie lub w celu przekazania innej osobie, która będzie Użytkownikiem karty
 • karta może być zastrzeżona przez:
  • Bank
  • Posiadacza Rachunku lub Użytkownika karty
 • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza/Użytkownika karty

 

drukuj