Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK

Inwestorzy zaciągający kredyty termomodernizacyjne i remontowe po spełnieniu określonych w Ustawie warunków otrzymują premię z BGK, która obligatoryjnie zostaje przeznaczona na spłatę części kredytu, zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe.


Twoje korzyści:

 • Bank Gospodarki Krajowej spłaci za Ciebie do 20% kwoty kredytu;
 • możesz opóźnić spłatę kapitału;
 • korzystnie sfinansujesz zaplanowane przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji i remontów.


Jakie dokumenty będą potrzebne by ubiegać się o kredyt?

 • Wniosek o udzielenie kredytu, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu, które otrzymasz od swojego pracodawcy
 • dokumenty potwierdzające tożsamość


dodatkowo:

 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej
  • oryginał audytu energetycznego
 • Inwestor ubiegający się o przyznanie premii remontowej:
  • wniosek o przyznanie premii remontowej,
  • oryginał audytu remontowego,
  • w przypadku inwestora będącego beneficjentem pomocy publicznej zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanych w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych,
  • dokument potwierdzający rozpoczęcie użytkowania budynku wielorodzinnego przed dniem 14 sierpnia 1961r., a w przypadku braku możliwości udokumentowania tego faktu – pisemne oświadczenie potwierdzające fakt użytkowania tego budynku przed w/w datą
 • Inwestor zainteresowany uzyskaniem premii kompensacyjnej:
  • wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej,
  • dokumenty uwierzytelniające zawarte we wniosku inwestora informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w jakich wynajem tych lokali podlegał ograniczeniom,
  • dokumenty potwierdzające, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie premii kompensacyjnej, tj. że w dniu 25 kwietnia 2005r. był właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

drukuj