Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7132 3,7891
CZK 0,1616 0,1719
EUR 4,2054 4,4221
GBP 4,8132 5,0493
USD 3,6509 3,8331
zobacz pełne notowanie

Kredyt studencki

Jeśli komfort studiowania może zapewnić Ci pomoc finansowa, dlaczego z niej nie skorzystać? Dzięki dopłatom do oprocentowania z Budżetu Państwa kredyt studencki w SGB-Banku S.A. jest tanią formą kredytowania umożliwiającą zdobycie wykształcenia.

  

Twoje korzyści:

 • przyznamy Ci kredyt, mimo że nie posiadasz jeszcze zdolności kredytowej;
 • zapewniamy atrakcyjne oprocentowanie;
 • masz możliwość dopłat do oprocentowania z Budżetu Państwa;
 • masz możliwość karencji w spłacie kredytu;
 • masz możliwość zawieszenia spłaty kredyty w przypadku trudnej sytuacji materialnej;
 • spłatę kredytu rozpoczynasz dopiero po 2 latach od zakończenia studiów;
 • istnieje możliwość umorzenia spłaty kredytu dla najlepszych studentów.

  

Jakie dokumenty są wymagane by ubiegać się o kredyt?

 • wniosek kredytowy, który pomoże Ci uzupełnić nasz doradca;
 • zaświadczenie wystawione przez Twoją uczelnię;
 • dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta;
 • informacja o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich;
 • dokument tożsamości.

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 28 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 27 580,00 zł (prowizja finansowana z kwoty kredytu), kredyt wypłacany w 35 miesięcznych transzach po 800,00 zł, wysokość miesięcznej raty kredytu 420,51 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 2,10%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 795,71 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 420,00 zł, odsetki od kredytu 705,71 zł, koszt usług dodatkowych 670,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 1,21%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 29 375,71 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19-10-2017 r.

drukuj