Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7012 3,7769
CZK 0,1598 0,1749
EUR 4,1203 4,5107
GBP 4,6973 5,1434
USD 3,5332 3,8667
zobacz pełne notowanie

Pomoc medyczna na terenie RP

W ramach ubezpieczenia Assistance POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP Towarzystwo zapewnia pomoc w nagłych zachorowaniach i nieszczęśliwych wypadkach na terenie całej Polski.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Ubezpieczyciela usługi polegające na:
 • zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku zaistniałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy medycznej dla Ubezpieczonego w razie jego nagłego zachorowania,
 • udzieleniu usług informacyjnych (m.in. informacja o placówkach służby zdrowia w razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania, informacja o aptekach czynnych całą dobę)

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

 • Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 roku życia
 • Klient SGB-Banku SA lub Banku Spółdzielczego

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, Operator zapewnia:
 • wizytę lekarza
 • wizytę pielęgniarki
 • transport medyczny do placówki medycznej
 • transport medyczny z placówki medycznej
 • transport medyczny pomiędzy placówkami medycznymi
 • dostawę leków
 • Infolinię medyczną

Jak skorzystać z Assistance Pomoc medyczna na terenie RP?

Klienci SGB-Banku SA posiadający konto osobiste w ramach pakietu SGB PRIORYTET korzystają z ubezpieczenia Assistance Pomoc medyczna na terenie RP bezpłatnie.
Pozostali Klienci mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie w ramach Pakietu I ubezpieczeń Assistance.

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numer telefonu +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:
 • Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia (SWU)
 • pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • w oddziałach SGB-Bank SA na terenie całego kraju

drukuj