Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7132 3,7891
CZK 0,1616 0,1719
EUR 4,2054 4,4221
GBP 4,8132 5,0493
USD 3,6509 3,8331
zobacz pełne notowanie

Pakiet Bezpieczna Karta

Pakiet Bezpieczna Karta obejmuje ubezpieczenie:
 • od nieuprawnionych transakcji
  ubezpieczeniem objęte są szkody doznane na skutek nieuprawnionej transakcji dokonanej przez osobę trzecią przy użyciu karty utraconej w wyniku kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty, od chwili utraty karty do momentu jej zastrzeżenia - ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

   
 • środków pieniężnych wypłaconych przy użyciu karty

  ubezpieczeniem objęte są środki pieniężne wypłacone z bankomatu przy użyciu karty, a następnie utracone na skutek kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego - ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

   
 • towaru zakupionego za pomocą karty
  ubezpieczeniem objęte są towary zakupione za pomocą karty, a następnie utracone w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów o wartości przekraczającej 200 zł w chwili zakupu - ochrona obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą

Korzyści

 • kompleksowy zakres ochrony

Produkty powiązane

 • karty debetowe

drukuj