Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Gwarancja PLG-COSME

Czym jest COSME?

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME jest programem Komisji Europejskiej nakierowanym na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jego budżet to 2,5 mld EUR. . Do głównych celów programu należą: ułatwienie dostępu dla MŚP do finansowania, stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości, promowanie kultury przedsiębiorczości, podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wsparcie internacjonalizacji sektora.

Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Dla kogo?

Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.

1) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,
2) Gwarancja nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:


Gwarancją może być objęty kredyt:


 1. udzielony w polskich złotych;
 2. inwestycyjny lub obrotowy;
 3. odnawialny bądź nieodnawialny;
 4. w maksymalnej kwocie 600.000 PLN;
 5. udzielony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Co jest niedopuszczalne?

 1. Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony:na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub w innym banku;
 2. na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
 3. na inwestycje kapitałowe;
 4. na zakup instrumentów finansowych;
 5. na zakup wierzytelności;
 6. na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ile?

Kwota gwarancji z regwarancją wynosi 80% wartości kapitału kredytu - maksymalnie 600.000,00 zł kredytu.

Na jaki okres?

27 miesięcy- w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
99 miesięcy- w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące)
nie dłużej niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Za ile?

Opłata prowizyjna: 1% kwoty gwarancji rocznie ( zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”)

Dlaczego warto?
logo_PLG-COSME.jpg


„Gwarancje są udzielane w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.”.

drukuj