Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5602 3,6346
CZK 0,1588 0,1690
EUR 4,0509 4,2607
GBP 4,5944 4,8208
USD 3,2936 3,4580
zobacz pełne notowanie

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejącej działanosci gospodarczej oraz nowej działaności (finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizacja istniejących środków trwałych), a także finansowanie pierwszego wyposażenia w środki obrotowe (niezbędne do uruchomienia dziełaności i będące nastepstwem podjętej inwestycji)
  • niski wymagany wkład własny
  • wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach
  • indywidualne zasady spłaty kredytu
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału

drukuj