Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,8153 3,8945
CZK 0,1585 0,1688
EUR 4,1512 4,3657
GBP 4,6544 4,8839
USD 3,5686 3,7468
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 142/B/2017
obowiązująca w dniu: 25 lipiec 2017
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,8063 2,9697 - - 2,8949
Kanada CAD 788 1 2,8283 2,9926 - - 2,9183
Szwajcaria CHF 797 1 3,8153 3,8945 3,7695 3,9334 3,8548
Czechy CZK 213 1 0,1585 0,1688 - - 0,1636
Dania DKK 792 1 0,5548 0,5871 - - 0,5723
UGW EUR 978 1 4,1512 4,3657 4,1180 4,4137 4,2559
W.Brytania GBP 789 1 4,6544 4,8839 4,5985 4,9327 4,7589
Norwegia NOK 796 1 0,4429 0,4688 - - 0,4572
Szwecja SEK 798 1 0,4319 0,4570 - - 0,4456
USA USD 787 1 3,5686 3,7468 3,5401 3,7880 3,6519

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj