Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6417 3,7168
CZK 0,1564 0,1713
EUR 4,0739 4,4593
GBP 4,6180 5,0567
USD 3,4054 3,7275
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 184/C/2017
obowiązująca w dniu: 22 wrzesień 2017
godzina: 15:50
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,7132 2,9704 - - 2,8309
Kanada CAD 788 1 2,7666 3,0292 - - 2,9007
Szwajcaria CHF 797 1 3,6417 3,7168 3,5980 3,7540 3,6807
Czechy CZK 213 1 0,1564 0,1713 - - 0,1639
Dania DKK 792 1 0,5476 0,5994 - - 0,5745
UGW EUR 978 1 4,0739 4,4593 4,0413 4,5084 4,2746
W.Brytania GBP 789 1 4,6180 5,0567 4,5626 5,1073 4,8369
Norwegia NOK 796 1 0,4378 0,4794 - - 0,4579
Szwecja SEK 798 1 0,4276 0,4682 - - 0,4484
USA USD 787 1 3,4054 3,7275 3,3782 3,7685 3,5651

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj