Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6259 3,7015
CZK 0,1624 0,1727
EUR 4,1909 4,4079
GBP 4,7985 5,0351
USD 3,5765 3,7554
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 97/B/2018
obowiązująca w dniu: 21 maj 2018
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6698 2,8255 - - 2,7557
Kanada CAD 788 1 2,7589 2,9204 - - 2,8468
Szwajcaria CHF 797 1 3,6259 3,7015 3,5824 3,7385 3,6641
Czechy CZK 213 1 0,1624 0,1727 - - 0,1676
Dania DKK 792 1 0,5593 0,5918 - - 0,5773
UGW EUR 978 1 4,1909 4,4079 4,1574 4,4564 4,2991
W.Brytania GBP 789 1 4,7985 5,0351 4,7409 5,0855 4,9071
Norwegia NOK 796 1 0,4377 0,4634 - - 0,4518
Szwecja SEK 798 1 0,4051 0,4289 - - 0,4183
USA USD 787 1 3,5765 3,7554 3,5479 3,7967 3,6615

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj