Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5053 3,5781
CZK 0,1591 0,1692
EUR 4,0665 4,2763
GBP 4,6231 4,8509
USD 3,3209 3,4867
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 15/B/2018
obowiązująca w dniu: 22 styczeń 2018
godzina: 12:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,6405 2,7943 - - 2,7266
Kanada CAD 788 1 2,6428 2,7968 - - 2,7289
Szwajcaria CHF 797 1 3,5053 3,5781 3,4632 3,6139 3,5472
Czechy CZK 213 1 0,1591 0,1692 - - 0,1642
Dania DKK 792 1 0,5428 0,5744 - - 0,5601
UGW EUR 978 1 4,0665 4,2763 4,0340 4,3233 4,1696
W.Brytania GBP 789 1 4,6231 4,8509 4,5676 4,8994 4,7304
Norwegia NOK 796 1 0,4199 0,4443 - - 0,4336
Szwecja SEK 798 1 0,4106 0,4345 - - 0,4234
USA USD 787 1 3,3209 3,4867 3,2943 3,5251 3,4036

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj