Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5884 3,6629
CZK 0,1581 0,1732
EUR 4,0455 4,4278
GBP 4,5212 4,9506
USD 3,4293 3,7530
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 223/C/2017
obowiązująca w dniu: 17 listopad 2017
godzina: 15:50
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5884 2,8339 - - 2,7161
Kanada CAD 788 1 2,6779 2,9315 - - 2,8198
Szwajcaria CHF 797 1 3,5884 3,6629 3,5453 3,6995 3,6266
Czechy CZK 213 1 0,1581 0,1732 - - 0,1659
Dania DKK 792 1 0,5437 0,5951 - - 0,5700
UGW EUR 978 1 4,0455 4,4278 4,0131 4,4765 4,2419
W.Brytania GBP 789 1 4,5212 4,9506 4,4669 5,0001 4,7662
Norwegia NOK 796 1 0,4154 0,4549 - - 0,4388
Szwecja SEK 798 1 0,4061 0,4445 - - 0,4282
USA USD 787 1 3,4293 3,7530 3,4019 3,7943 3,5965

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj