Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5747 3,6490
CZK 0,1613 0,1716
EUR 4,1225 4,3373
GBP 4,7307 4,9641
USD 3,3448 3,5118
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 58/A/2018
obowiązująca w dniu: 22 marzec 2018
godzina: 08:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2,5721 2,7215 - - 2,6549
Kanada CAD 788 1 2,5738 2,7231 - - 2,6468
Szwajcaria CHF 797 1 3,5747 3,6490 3,5318 3,6855 3,6205
Czechy CZK 213 1 0,1613 0,1716 - - 0,1668
Dania DKK 792 1 0,5502 0,5822 - - 0,5694
UGW EUR 978 1 4,1225 4,3373 4,0895 4,3850 4,2416
W.Brytania GBP 789 1 4,7307 4,9641 4,6739 5,0137 4,8564
Norwegia NOK 796 1 0,4317 0,4569 - - 0,4462
Szwecja SEK 798 1 0,4052 0,4289 - - 0,4205
USA USD 787 1 3,3448 3,5118 3,3180 3,5504 3,4544

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj