Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7132 3,7891
CZK 0,1616 0,1719
EUR 4,2054 4,4221
GBP 4,8132 5,0493
USD 3,6509 3,8331
zobacz pełne notowanie

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe
Raport roczny 2016 PDF, 1.36 MB
PDF, 293.96 KB (wersja angielska)
Raport roczny 2015 PDF, 1.76 MB
PDF, 168.00 KB (wersja angielska)
Raport roczny 2014 PDF, 3.01 MB
PDF, 3.00 MB (wersja angielska)
Raport roczny 2013 PDF, 11.60 MB
PDF, Opinia niezależnego biegłego rewidenta
PDF, Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Raport roczny 2012 PDF, 1,61 MB
Raport roczny 2011 PDF, 3,61 MB
Raport roczny 2010 ZIP, 51,3 MB
Raport roczny 2009 ZIP, 60,2 MB
Raport roczny 2008 ZIP, 122 MB
Raport roczny 2007 ZIP, 27,2 MB
Raport roczny 2006 ZIP, 40,3 MB
Raport roczny 2005 ZIP, 42,1 MB

drukuj