Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,5004 3,5732
CZK 0,1609 0,1713
EUR 4,1251 4,3392
GBP 4,7368 4,9680
USD 3,3937 3,5631
zobacz pełne notowanie

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe
Raport roczny 2016 PDF, 1.36 MB
PDF, 293.96 KB (wersja angielska)
Raport roczny 2015 PDF, 1.76 MB
PDF, 168.00 KB (wersja angielska)
Raport roczny 2014 PDF, 3.01 MB
PDF, 3.00 MB (wersja angielska)
Raport roczny 2013 PDF, 11.60 MB
PDF, Opinia niezależnego biegłego rewidenta
PDF, Sprawozdanie finansowe za rok 2013
Raport roczny 2012 PDF, 1,61 MB
Raport roczny 2011 PDF, 3,61 MB
Raport roczny 2010 ZIP, 51,3 MB
Raport roczny 2009 ZIP, 60,2 MB
Raport roczny 2008 ZIP, 122 MB
Raport roczny 2007 ZIP, 27,2 MB
Raport roczny 2006 ZIP, 40,3 MB
Raport roczny 2005 ZIP, 42,1 MB

drukuj